ZASTOSOWANIE

Dowiedz się więcej o naszym systemie ogrzewania podłogowego ThermoDyn.
Haben Sie noch weitere Fragen?

Ważne – podłoże:

System ThermoDyn ma bardzo dobrą przyczepność na mocnych, suchych i stabilnych podłożach.
Nie wymaga specjalnego przygotowania ani czyszczenia. Należy jedynie usunąć większe zabrudzenia. Podłoże nie powinno być zawilgocone. Podłoże musi spełniać wymagania (obciążenia) warstwy wierzchniej.

Proporcje:

Granulat ThermoDyn należy równomiernie wymieszać ze spoiwem (w zestawie) do momentu uzyskania jednolitej masy. Do wymieszania masy należy użyć mieszadła – mieszać przez co najmniej 3 minuty. Masę przygotować tylko w takiej ilości jaką będziemy w stanie wykorzystać w ciągu 30 minut. Chronić przez bezpośrednim działaniem słońca oraz deszczu. Prace można kontynuować po wyschnięciu, tj. po upłynięciu ok. 24-48 godzin (przy temperaturze otoczenia wynoszącej 20°C). Czas schnięcia i twardnienia zależy od grubości nałożonej warstwy oraz temperatury otoczenia.

W celu zabezpieczenia powierzchni należy zastosować masę szpachlową do wypełnienia porów, która zwiększy trwałość systemu podłogowego ThermoDyn.

Łatwe Zastosowanie:

Przy zastosowaniu ThermoDyn nie jest wymagane wyrównanie podłoża. Dokładnie i jednorodnie wymieszaną masę (bez grudek) wyłożyć na podłoże za pomocą kielni i stopniowo dociskać. Wyrównać za pomocą listwy wygładzającej oraz kielni.

By zapobiec przywieraniu masy do narzędzi polecamy nasz specjalistyczny płyn do mycia „ToolClean”.
Przewody rurowe montować bez otuliny izolacyjnej.

W przypadku pojawienia się ziaren po wyschnięciu podłoża, można zastosować siatkę z włókna szklanego. Zalecane do szpachlowania oraz w celu zmniejszenia zużycia masy wyrównującej.

Warstwa wierzchnia:

Górna powierzchnia powinna być zawsze pokryta drugą (wierzchnią) warstwą. Przy pokryciach z płytek lub wykładzin wymagane jest zastosowanie masy niwelującej w celu zwiększenia odporności na ściskanie (min. 4mm).

Ogóle wskazówki dotyczące ThermoDyn

 • Temperatura obróbki od 0°C do +30°C
 • Należy zadbać o dobrą wentylację pomieszczeń.
 • Spoiwo szczelnie zamknąć i przechowywać w suchym miejscu (temp. pomieszczenia co najmniej 5°C)
 • Przy temperaturze przechowywania 20°C magazynować 6 miesięcy od daty dostawy.
 • Nieutwardzoną nawierzchnię chronić przed słońcem i deszczem.
 • Nosić rękawice!
 • Przy pokryciach z tworzywa sztucznego konieczna jest powłoka antykondensacyjna.
 • Powyższe informacje należy traktować jako ogólne wskazówki.
 • W razie wątpliwości zalecamy wykonanie kilkukrotnych prób.
 • Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe (AGB), dostępne do wglądu tutaj.
 • Postępowanie z odpadami: pozostałości należy zutylizować w odpowiedni sposób.
 • Produkt można przechowywać przez 6 miesięcy od daty dostawy lub podanej na opakowaniu

Dane Techniczne:

Wysokość konstrukcji: ab 10 mm
Przyjęta wysokość: 40 mm
Masa standardowa:    (1000x1000x10mm) 6,81 kg/m2
Gęstość: 681,1 kg/m3
Odporność na ściskanie: 0,9 N/mm2
Odporność chemiczna: odporny na oleje, grzyby, owady, drobnoustroje, warunkowo odporny na kwasy i zasady
Dyfuzja pary wodnej: paroprzepuszczalna
Gazowanie: Po > 48 h nie zawiera rozpuszczalników
Po > 48 h nie zawiera rozpuszczalników: ca. – 40°C
Odporność na działanie wysokiej temperatury: ca. + 110°C
Współczynnik przewodzenia ciepła: λ z 0,12 W/(m 2 K)
Klasa palności DIN 4102-1 sekcja 6.2 B1